Lekárne a laboratóriá

WS LabSystem je zariadenie určené na výrobu čistej demineralizovanej vody.

 

Pracuje na princípe využitia reverznej osmotickej membrány s následným dočistením vody pomocou výstupného iontomeničového filtra. Vodivosť výstupnej vody  je menšia ako 1 μS/cm a plne nahrádza použitie destilovanej vody.

 

Ako funguje LabSystem:

Výroba vody je zabezpečená 5 stupňovým systémom zariadenia. (v závislosti od verzie typu):

1. vstupný sedimentačný filter

2. vstupný filter z aktívneho uhlia

3. osmotická membrána

4. výstupná iontomeničová vložka

5. výstupná UV dezinfekcia

 

Podľa druhu použitia ponúkame niekoľko modelov: 

 

LabSystem 1

Základná demineralizovaná voda. (Technická demineralizovaná voda, chladiace a čistiace účely a pod.)

 

 

 

LabSystem 2

Výroba demineralizovanej vody s priebežnou kontrolou tlaku membrány. (Technická demineralizovaná voda, chladiace a čistiace účely a pod.) 

 

 

LabSystem 3

Výroba demineralizovanej vody bez potreby výstupnej dezinfekcie, s priebežnou kontrolou tlaku membrány a identifikácie kvality výstupnej vody. (Laboratóriá, akumulátorovne, fotolaby, priemysel a pod.)

 

LabSystem 4

Výroba demineralizovanej vody s potrebou výstupnej dezinfekcie, s priebežnou kontrolou tlaku membrány a identifikácie kvality výstupnej vody. (Lekárne, zdravotníctvo, laboratóriá a pod.)

 

LabSystem EXTRA

Podľa požiadáviek zákazníka nakonfigurujeme potrebnú zostavu pre dosiahnutie požadovanej kvality a množstva vody.

Zabezpečujeme poradenstvo, dodávku, inštaláciu, samozrejmosťou je pravidelný periodický, záručný, pozáručný, aj havarijný servis.

 

WS LabSystem

Moderné zariadenie WS LabSystem má v porovnaní so staršími destilačnými prístrojmi jednu obrovskú výhodu: pracuje s neporovnateľne nižšími nákladmi. Na svoju činnosť využíva len tlak vstupnej vody. Nepotrebuje žiadnu energiu na ohrev, ani na chladenie vody!

 

Najčastejšie použitie zariadenia

 WS LabSystem:

- laboratóriá

- nemocnice

- lekárne

- školstvo

- fotolaboratória

- chemický priemysel

- strojárenský priemysel

- potravinársky priemysel

- dobíjacie stanice akumulátorov

 

Technické parametre:

Rozmery prístroja v mm: 350x420x140

Teplota vstupnej vody v °C: 3 – 30

Tlak vstupnej vody v bar: 3 – 6,5

Výkon zariadenia v l/hod: 3 – 5 

Pomer čistej a odpadovej vody: 1:3 – 1:5

Čistota výstupnej vody: cca 1 μS/cm a menej