Zariadenia pre akvaristov

Zariadenie WS Akvarista je určené pre základnú úpravu vody používanú najmä v akvaristike.

Na čistenie vody využíva dvojstupňovú predfiltráciu vody a následne úpravu osmotickou reverznou membránou. Cenovo prijateľné a jednoduché zariadenie odstráni z vody všetky látky, ktoré by mohli mať pre život rýb negatívne účinky.

Chemické látky, rozpustené vo vode môžu mať až smrteľné následky pre niektoré druhy akvárijných rýb. Sú to hlavne rozpustné látky, ktoré pochádzajú z pozostatkov pracích práškov a čistiacich prostriedkov, z poľnohospodárskej chémie (postrekovacia chémia, hnojivá), chlórovej dezinfekcie vody, ale aj z prírodného chemického, minerálneho a bakteriologického znečistenia.:

Zabezpečujeme poradenstvo, dodávku, inštaláciu, samozrejmosťou je pravidelný periodický, záručný, pozáručný, aj havarijný servis.

 

Používanie upravenej vody zo zariadenia WS Akvarista je základným predpokladom pre silný a zdravý chov akvárijných rýb