Produkty

Domácnosti

K doúprave pitnej vody ponúkame zariadenia typového radu WaterSystem 675. Používajú sa ako prídavné zariadenia pripojené k domovej vodovodnej inštalácii, spravidla v kuchyni, s vlastnou vodovodnou batériou a tlakovou nádržou so zásobou upravenej vody. 

Osmotické zariadenia

Firmy

Zariadenie na úpravu vody WS Office AQUAMAT je ideálnym riešením hlavne pre zabezpečenie pitného režimu zamestnancov v administratívnych prevádzkach, kanceláriách, výrobe a pod., ale využíva sa takisto aj v domácnostiach. Pre zabezpečenie maximálnej kvality vody je na čistenie použitý filtračný systém s využitím reverznej osmotickej membrány.

Viac

 

Lekárne a laboratóriá

Na výrobu čistej demineralizovanej vody ponúkame zariadenia typového radu WS LabSystem. Pracujú na princípe využitia reverznej osmotickej membrány s následným dočistením vody pomocou výstupného iontomeničového filtra. Vodivosť výstupnej vody  je menšia ako 1 μS/cm a plne nahrádza použitie destilovanej vody.

Viac

Zmäkčovače

Na zmäkčenie tvrdej vody ponúkame zariadenia WaterSystem Works.

 

Zmäkčovače  WaterSystem WORKS sú plne automatické zariadenia, ktoré pracujú v priamej závislosti od množstva pretečenej vody a tvrdosti vstupnej vody.

Viac

Akvaristika

Na základnú úpravu vody, využíva hlavne v akvaristike ponúkame zariadenia WS Akvarista.

Na čistenie vody využíva dvojstupňovú predfiltráciu vody a následne úpravu osmotickou reverznou membránou. Cenovo prijateľné a jednoduché zariadenie odstráni z vody všetky látky, ktoré by mohli mať pre život rýb negatívne účinky.

Viac

Príslušenstvo

Náhradné diely, pomôcky, súčiastky a pod. 

Viac

 

 
Ponúkame zariadenia na úpravu pitnej vody, výrobu demineralizovanej vody, ktoré fungujú najmä na princípe využitia reverznej osmotickej membrány.
 

vodnesystemy@unimaxtrade.sk

055/636 1499

0905 452 301
0948 600 911
0905 332 868