O Vode

Voda je najvzácnejšia tekutina na svete. Môže nám udržiavať naše zdravie, môže nám ho ale aj vziať. Voľným okom nedokážeme zistiť, čo je vo vode rozpustené. Vody je na svete veľmi veľa, avšak čistej pitnej vody je veľmi málo. Najväčšie znečistenie pitnej vody spôsobuje ľudstvo samo.

 

Pre účely pitného režimu máme možnosť získania sladkej vody z niekoľkých zdrojov. Všetky tieto zdroje sú bežne dostupné, avšak nie vždy bezproblémové. Voda má totiž schopnosť rozpúšťať a naväzovať na seba aj iné látky. Môžu to byť rozpustené chemikálie pochádzajúce z priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zvyšky pracích práškov a čistiacich prostriedkov, chlórovej dezinfekcie a pod. Rozpustené minerálne látky a ťažké kovy, ktoré sú v anorganickej podobe zapríčiňujú tvrdosť vody. Tieto anorganické (neživé) látky spôsobujú zanášanie ľudského organizmu, pretože človek ich nedokáže účinne spracovať. Prísun minerálnych látok do organizmu potrebujeme hlavne v organickej podobe. Bakteriálne znečistenie vody môže byť tiež príčinou zdravotnej závadnosti vody.

VODA zo studne

Kvalita nie je centrálne sledovaná, len odhadovaná. Studňové vody sú vo veľkej miere znečisťované škodlivými produktmi pochádzajúcich zo žúmp, zvyškami pracích práškov a čistiacich prostriedkov, poľnohospodárskej výroby atď., ktoré v minulosti vôbec neexistovali. Pri porovnaní výsledkov doterajších analýz s celým rozsahom STN 75 7111, v súčasnosti nevyhovovala norme ani jedna studňa. Zdravotne rizikových je asi 70 % studní.

VODA z vodovodu

Odstrániť všetky nežiadúce chemikálie z pitnej vody priamo vo vodárňach by bolo ekonomicky neúnosné a tiež zbytočné, keďže len 1% spotrebovanej vody v domácnosti sa používa na pitie. Vodárne len priemyselnou filtráciou zbavujú vodu mechanického znečistenia. Vodu navyše chlórujú, pričom chlór spôsobuje veľa chorôb v ľudskom organizme a ohrozuje vývoj detí. Chlór reaguje s organickými znečisteninami, ktoré niekedy vo vode zostanú. Tvoria sa tzv. trihalomethany - chloroform, bromoform, brom-dichlor-metan, dibrom-chlor-metan, ktoré môžu byť jednou z príčin rakovinových ochorení. Navyše je voda po opustení vodárne negatívne ovplyvňovaná stavom potrubí.

 

Minerálne vody

Sú ako nápoj vhodné len k občasnej konzumácii. Okrem nadmerného obsahu anorganických minerálnych solí, ktoré spôsobujú zanášanie organizmu, sú v minerálnych vodách aj iné látky problematickej povahy.

 

Domáce nápoje

Prevarením vody z vodovodu, či studne škodliviny nezlikvidujeme, ale skoncentrujeme, pretože sú to vo veľkej miere neodpariteľné látky. Kvalitný nápoj získame len z kvalitnej vody, nech už sa jedná o domácu limonádu, kávu, čaj...

 

Akú VODU teda piť?

VODU zbavenú všetkých škodlivín, ktoré ohrozujú naše zdravie!

Najúčinnejšie a najoptimálnejšie zariadenia pre tento účel sú domáce a priemyselné systémy, ktoré pracujú na princípe reverznej osmotickej membrány. 

 

 

Naše zariadenia

Naše zariadenia na úpravu pitnej vody a výrobu demineralizovanej vody fun-gujú najmä na princípe využitia reverznej osmotickej membrány.

Zariadenia na zmäkčenie vody dodávané našou firmou fungujú na iontomeničovom princípe.