Osmotické zariadenia

WaterSystem 675

 

Zariadenia WaterSystem 675 slúžia k doúprave pitnej vody. Používajú sa ako prídavné zariadenia pripojené k domovej vodovodnej inštalácii, spravidla v kuchyni, s vlastnou vodovodnou batériou a tlakovou nádržou so zásobou upravenej vody.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery prístroja v mm:                                 340x420x180

Účinnosť osmotickej membrány v %:                85 – 98*

Teplota vstupnej vody v °C:                             3 – 30

Tlak vstupnej vody v bar:                                 3 – 6,5

Výkon zariadenia v l/deň:                                 150 – 240**

Pomer čistej a odpadovej vody:                       1:3 – 1:8*

* V závislosti od vstupných podmienok vody (tlak a teplota vody, množstvo rozpustných látok vo vode na vstupe), a v závislosti od typu použitej osmotickej membrány

6-stupňový filtračný systém obsahuje:                       

predúprava vody:

- mechanický filter 10" 5μm

- mechanický filter 10" 1μm

- filter s aktívnym uhlím 10 "

osmotická membrána s príslušným riadiacim vybavením

výstupná postfiltrácia - filter s aktívnym  uhlím

výstupná mineralizácia - mineralizátor

tlakový zásobník vody

vlastná batéria pitnú na vodu

 

Mechanické (sedimentačné) filtre

Sú to mechanické filtre, ktoré majú za úlohu, tak ako je to obsiahnuté v ich názve, zadržovať mechanické časti ako sú piesok, kaly, blato, hrdzu zo železa, časti rastlín (tzv. kalná voda). Veľmi dôležitou vecou je, aby mechanické filtre, ktoré ochraňujú osmotickú membránu, nemali očká väčšie než 5 µm. Filtre, ktoré majú menšiu dôkladnosť, prepúšťajú príliš mnoho sedimentov do membrány, čo spôsobuje jej rýchle opotrebovanie.

 

Aktívne uhlie - uhlíkový filter

Filter s aktívnym uhlím zachytáva chlór a ďalšie oxidačné látky aj v nechlórovanej vode a chráni tak membránu pred fyzickým poškodením. Aktívne uhlie odstraňuje z vody hlavne trihalometány – THM – karcinogénne látky vznikajúce reakciou chlóru s mikroorganizmami.

Aktívne uhlie stráca svoju účinnosť už samotným stykom s vodou a tu nemá rozhodujúci význam množstvo vody, ktoré cez neho preteká. Zníženie absorbčnej účinnosti uhlia sa začína prejavovať už po 6 mesiacoch.

 

Dvojcestný ventil

Je veľmi dôležitým prvkom zariadenia, ktorý spôsobuje jeho odpojenie od vody v momente, keď sa nádrž naplní a vytvorí v nej potrebný tlak. Keď sa začne voda z nádrže odčerpávať, tento ventil sa otvára tak, aby sa celá nádrž naplnila. Dvojcestný ventil sa uzatvorí v momente, keď tlak v nádrži dosiahne presne stanovené hodnoty tlaku.

 

Osmotická membrána

Je hlavným a najúčinnejším čistiacim prvkom celého systému. Jej póry, ktorých veľkosť je iba 0,0001 μm, prepúšťajú molekuly vody, ale neprepustia rôzne prímesy a nečistoty. Cez membránu prejde len časť vody, zvyšná voda obmýva povrch membrány  a odvádza znečisťujúce látky do odpadu. Takto je zabezpečené samočistenie membrány, ktorá je tým chránená pred upchaním.

 

Zásobník vody

Keďže samotná membrána má veľmi malý prietok, je potrebné vyčistenú vodu zachytávať v zásobnej nádrži. Nádrž zariadenia pre domácnosť má štandardný objem 12 litrov, pričom množstvo vody v ňom zadržané sa mení v závislosti na tlaku vody vo vodovode a tlaku vzduchu v tejto nádrži. V ponuke máme tiež väčšie nádrže.

Vonkajší plášť nádrže môže byť z umelej hmoty alebo z kovu. Vo vnútri nádrže sa nachádza gumová hruška alebo membrána a stlačený vzduch, ktorý spôsobuje výtok vody z kohútika.

 

Výstupný uhlíkový filter - post-filter

Odstraňuje z vody posledné zvyšky organických zlúčenín s nízkou molekulovou hmotnosťou a prispieva k odstráneniu nežiadúcich pachov a zlepšeniu chuti vody pred jej použitím.

 

Mineralizátor

Element jemne obohacujúci očistenú vodu o vápnik, horčík, draslík, sodík a síru. Zabezpečuje, aby Ph výstupnej vody bolo v rozsahu 6,8 – 7,2.

 

 

Batéria filtrovanej vody

Ventil, pripevnený obyčajne na pracovnú dosku kuchynskej linky, slúžiaci pre odber filtrovanej vody. Kohútik na čistú vodu je montovaný zvlášť na dreze a vyteká z neho čistá voda z osmotického zariadenia. Pri verzii s dvojitou batériou vyteká z druhej strany demineralizovaná voda bez použitia mineralizátora. (napr. pre technické účely, do žehličky, ostrekovačov v automobiloch atď.)

 

Obmedzovač prietoku

Je to súčiastka, ktorá udržuje príslušný tlak na činnej strane membrány, ktorý je nutný pre pôsobenie reverznej osmózy. Pre každý typ membrány je určený príslušný typ obmedzovača prietoku.

 

Pripojenie odtoku

Odvádza prebytočnú vodu do kanalizácie.

 

 

 

Zabezpečujeme poradenstvo, dodávku, inštaláciu, samozrejmosťou je pravidelný periodický, záručný, pozáručný, aj havarijný servis.