Zmäkčovače

Zmäkčovače  WaterSystem WORKS sú plne automatické zariadenia, ktoré pracuju priamo v závislosti od stupňa tvrdosti a množstva prietoku vstupnej vody. Keďže sa zmäkčovače svojou činnosťou zanášajú, automaticky sa vykonáva ich regenerácia (preplach), aby bola zachovaná ich funkčnosť. Konštrukcia zmäkčovača neumožňuje prístup preplachovej soli do pitnej vody. Slúži iba na regeneráciu, obnovenie živice a prečistenie zmäkčovača. Iontomeničové živica zmäkčovača je vymeniteľná a má životnosť cca 10 rokov.

Zmäkčovač vody je zariadenie, ktoré spôsobuje odstraňovanie iónov (minerálov), ktoré robia vodu tvrdou. Vo väčšine prípadoch sa jedná o vápenaté a horečnaté ióny. Zmäkčovač, ktorý je zapojený spravidla  na vstupe prívodu vody, obsahuje živicu, ktorá má v sebe meniče iónov. Tie sú navrhnuté tak, aby odstránili kladne nabité ióny, predovšetkým vápnik (Ca2+) a horčík (Mg2+). Vápnik a horčík sú často označované ako tvrdé minerály.

Voda, ktorá obsahuje viac minerálov, ako normalna voda, je tvrdá voda. Vzniká tak, že zrážková voda, ktorá preteká cez rôzne vrstvy horniny, nadväzuje na seba "tvrdé" minerály, hlavne vápnik a horčík. Tieto sa potom dokážu z vody uvoľňovať. Vďaka tomu tvrdá voda zanáša vodovodné potrubie a spôsobuje značné škody na vodných spotrebičoch, komplikuje rozpúšťanie saponátov a čistiacich prostriedkov. Vďaka tvrdej vode tiež dochádza k zvýšeniu energetickej náročnosti na ohrev vody, čo spôsobuje až 20%-né zvýšenie spotreby elektrickej energie alebo plynu na prevádzku takýchto zariadení.

 

Výhody zmäkčovačov WaterSystem WORKS

 • - automatické riadenie mikroprocesorom General Electric Osmonics
 • - riadiaca Hlavica Autotrol Logix 760
 • - náplň živice: potravinárska kvalita PUROLITE 100E
 • - digitálny displej s LCD monitorom
 • - regenerácia prebieha automaticky podľa skutočne pretečeného množstva vody, čím je daná minimálna spotreba soli
 • - proporcionálna regenerácia iónovýmenného ložiska (závislá od stupňa opotrebovania živice)
 • - regenerácia prebieha vo zvolenom čase - napr. 2,00 hod. v noci, kedy nie je odber vody
 • - nízke prevádzkové náklady (znížené množstvá vody soli pre regeneráciu ložiska)
 • - bezpečné napätie 12 V
 • - 24 - hodinová pamäť v prípade výpadku prúdu
 • - stále prietokové množstvo upravenej vody
 • - jednoduchá údržba (dopĺňa sa len soľ)

 


TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ zariadenia

WORK 10

WORK 20

WORK 30

Objem náplne katexu

l

10

20

30

Kapacta

mol

7

14

21

Prietok vody

m3/ hod

0,6 - 1,3

0,85 - 1,8

1,15 - 2,4

Spotreba soli na regen.

kg

0,5 - 2

1,5 - 5

2,5 - 7

Spotreba vody cykle

m3

3 - 5

8 - 14

12 - 20

Železo, Mangán

mg / l

max. 0,3

max. 0,3

max. 0,3

Pripojenie

 

1,0"

1,0"

1,0"

Pripojenie na odpad

 

min 1/2"

min. 1/2"

min. 1/2"

Prevádzková teplota

° C

4 - 40

4 - 40

4 - 40

Prevádzkový tlak

Mpa

0,3 - 0,67

0,3 - 0,67

0,3 - 0,67

Sptreba el. energie

W

max. 5

max. 5

max. 5


Zabezpečujeme poradenstvo, dodávku, inštaláciu, samozrejmosťou je pravidelný periodický, záručný, pozáručný, aj havarijný servis.

 

Šetrí peniaze !

Náklady na prevádzku sú zanedbateľné v porovnaní s hodnotami, ktoré zmäkčovač ochraňuje a s výhodami, ktoré získate mäkkou vodou. Cena zmäkčovača je závislá od výkonu a kapacity. Čím je väčšia spotreba vody, tím väčší zmäkčovač je potrebný na zabezpečenie mäkkej vody.