Servis osmotických zariadení

Každé zariadenie, ktoré sa využíva na filtráciu vody, sa vďaka svojej prevádzke zanáša. Preto sa na ňom musí vykonávať pravidelná údržba. Ak by sa nevykonávala pravidelná údržba, mohlo by dôjsť k celkovému zaneseniu prístroja, čo by mohlo mať za následok zníženie účinnosti čistenia vody, až po poškodenie osmotickej membrány a celkového znefunkčnenia zariadenia.

 

Doporučené servisné periódy výmeny prevádzkových častí:

 • -uhlíkový vstupný filter – 1 x za 6 mesiacov
 • -uhlíkový post-filter – 1 x za 6 mesiacov

 

Prietokové uhlíkové filtre, používané v našich zariadeniach, používajú ako filtračnú látku aktívne uhlie, ktoré má vynikajúce vlastnosti pre tento účel. Aktívne uhlie však po 6 mesiacoch od ponorenia do vody začína strácať svoje absorpčné schopnosti. Preto sa tieto filtračné vložky doporučujú vymieňať každých 6 mesiacov. V individuálnych prípadoch je možnosť predĺženia tohoto intervalu.

 

 • -sedimentačné vstupné filtre – 1 x za 12 mesiacov

Sedimentačné vstupné filtre sú prietokové a majú za úlohu odstraňovať z vody hrubé nečistoty, (kal, hlina, piesok, hrdza, a pod.) V individuálnych prípadoch môže byť nutnosť skrátenia tohto intervalu.

 • -mineralizátor – 1 x za 12 mesiacov

Mineralizátor dopĺňa do výstupnej vody potrebné minerály. Jeho kapacita umožňuje periodickú výmenu po 12 mesiacoch.

 • -reverzná osmotická membrána
 • - životnosť cca 48 - 60 mesiacov pri znečistení vstupnej vody rozpustnými látkami do 2 000 mg/l. Mení sa až po znížení účinnosti čistenia vody pod stanovenú úroveň. Životnosť osmotickej membrány je však veľmi individuálna, priamo závislá od parametrov vstupnej vody.

V individuálnych prípadoch (pri väčšom znečistení vstupnej vody) môže byť dohodnutý aj iný interval servisnej výmeny prevádzkových častí, ako je uvedený vyššie.

 

Pri vykonávaní servisného úkonu naši kvalifikovaní technici prevádzajú v závislosti od typu a periódy vykonávaného servisu tieto úkony:

 • Výmena príslušných filtračných segmentov
 • Kontrola tlaku vstupnej vody
 • Kontrola tlaku v zásobníku
 • Meranie vstupnej vody
 • Meranie vody z výstupu membrány
 • Meranie výstupnej vody
 • Kontrola účinnosti čistenia vody
 • Kontrola tesnosti spojov
 • Ďalšie nevyhnutné servisné úkony

 

 

V prípade nejasností alebo otázok ohľadom servisu nás kontaktujte telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Vykonávame

!!!Servis osmotických zariadení kúpených aj od iných predajcov, LACNO!!!

Pri vykonávaní pravidelného servisu osmotických zariadení, ktoré boli kúpené od iných predajcov sa podmienky servisovania dojednávajú individuálne..

Servis osmotických zariadení

 

Servis zmäkčovačov