Servis zmäkčovačov

Perióda servisného úkonu je 1 x za 12 mesiacov

Servisné úkony pri pravidelnej údržbe zmäkčovacích zariadení:

  • výmena filtračnej vložky mechanického filtra
  • kontrola nastavenia ovládania
  • kontrola tesnosti

Úkony vykonávané zákazníkom:

Pre spoľahlivú prevádzku zmäkčovacieho zariadenia je zo strany zákazníka nutné trvale zabezpečiť:

  • dostatočné množstvo regeneračnej soli v nádrži zariadenia
  • kontrolovať a v prípade nutnosti vymeniť filtračnú vložku mechanického filtra

 

 

V prípade nejasností alebo otázok ohľadom servisu nás kontaktujte telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Vykonávame

!!!Servis osmotických zariadení kúpených aj od iných predajcov LACNO!!!

Pri vykonávaní pravidelného servisu osmotických zariadení, ktoré boli kúpené od iných predajcov sa podmienky servisovania dojednávajú individuálne..

Servis osmotických zariadení

 

Servis zmäkčovačov